Aktiviteter

Fisking

Informasjon om fiske:
Fiskekort må løysast av alle som er over 16 år. I tillegg må ein betale fiskeavgift til staten. Slike innbetalingskort finn ein på Posten. Korta skal visast uoppfordra til fiskeoppsynet. Ved manglande kort kan oppsynet krevje gebyr i tillegg til fiskekortprisen.

Fiskekort kan kjøpes på sporsbutikken i sentrum og på Best bensinstasjon, på campingplassar, hotell, bensinstasjonar, turistinformasjonen i Treungen, Fjonesundet ferjeplass m.fl. På turistkontoret som befinners seg på Treungen Sport og Fritid får du også fiskebrosjyre med kart samt gode råd om hvor fisken biter.

Fiskeslaga i Nisser er: Aure, sik, tryte (abbor) og røye. I heivatna er det mest aure. Kvart fiskeområde kan ha eigne fiskereglar.

Informasjon om fiskekortområder i DRANGEDAL

I Nisser kan ein fiske med vanleg sportsutstyr frå is, frå land og frå båt.
NB! Garnfiske bare etter avtale med grunneigar.

NB! For å hindre spreiing av ørekyte, er det forbode å bruke levande fisk til agn.

Opplev Gautefall

Alpint

Like gøy nedover som oppover

Langrenn

Løyper for hele familien

Fjellturer

Sjekk ut løypene 

Fisking

Prøv fiskelykken

Lille ekstra

Unn deg en avslappende helg i godt utstyrte hytter

 

Påfyll

Opplev naturen fra sykkelsete